Gehomologeerde designs masker - Dessins homologués masque

Het design (tekening) op het masker moet gehomologeerd zijn alvorens het gebruikt mag worden. Op grote internationale wedstrijden (waaronder de EFC en FIE tornooien) wordt enkel het design toegestaan dat erkend is door de FIE. Voor nationale tornooien in België kan de KBFS een homologatie voor andere designs toekennen.

Le dessin sur le masque doit être homologué avant d'être utilisé. Sur les grands tournois internationaux (entre autre les tournois CEE et FIE) n'est permis que le dessin reconnu par la FIE. Pour les tournois nationaux en Belgique la FRBCE peut attribuer une homologation pour d'autres dessins.

Het unieke design erkend door de FIE - l'unique dessin reconnu par la FIE:

Design erkend door de KBFS op 2/10/2017 - dessin reconnu par la FRBCe le 2/10/2017: