Geschiedenis van de KBFS

nl - fr - en

De Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen (KBFS) werd opgericht op 25 oktober 1896, op initiatief van de Brusselse schermenthousiasten Eugène Wetrems en Léon Fadeux. Bij de oprichting telde de federatie al 25 verenigingen uit Antwerpen, Brussel, Doornik, Gent, Leuven, Luik, Mechelen, Oostende en Verviers. Het eerste bestuur werd samengesteld met vertegenwoordigers van de meest vooraanstaande kringen van het land:

voorzitter: Kol. Gaston Hynderick de Theulegoet (Cercle d’Escrime de Bruxelles)
vice-voorzitters: Frédéric Van den Abeele (La Concorde, Antwerpen)
  Albert Feyerick (Sint-Michielsgilde, Gent)
  Eugène Wetrems (Salle Léopold Merckx, Brussel)
secretaris-generaal: Oscar Grégoire (Salle Henri Dupont, Brussel)
secretaris: Octave Maus (Salle Arte et Marte, Brussel)
schatbewaarder: Gaston St-Paul de Sinçay (Société Littéraire, Luik)
commissarissen: Kapt. Jean-Baptiste Meiser (Touring Club de Belgique, Brussel)
  Léon Fontaine (Salle Desmedt, Brussel)
  Kapt. G. Verstraeten (Division d'Artillerie de la Garde Civique, Brussel)

Eugène Wetrems organiseerde vanaf 1898 de eerste Belgische Kampioenschappen en al gauw werden ook nationale ploegen samengesteld voor de grote internationale tornooien. Later speelden bestuurders van de federatie nog een belangrijke rol bij de oprichting van de internationale federatie FIE.
De federatie kreeg in 1927 de eretitel ‘koninklijke federatie’ toegekend door koning Albert I.

De opeenvolgende voorzitters van de KBFS waren: 1896-1905 kol. Gaston Hynderick de Theulegoet, 1905-1919 Albert Feyerick, 1919-1921 Albert Sarens, 1921-1931 Ludo Van den Abeele, 1931-1937 baron Henri Langlois van Ophem, 1937-1953 kol. Fernand Van Den Heuvel, 1953-1962 Julien Eggermont, 1962-1969 Charles Debeur, 1969-1973 kol. Pierre Francisse, 1973-1978 kol. Verstegen, 1978-1984 Marc Willemart, 1984-1991 Hugo Brioen, 1991-1992 Paul Melchers, 1992-1993 Henri Collart, 1993-1994 Guido Geysen, 1994-1995 Alexandre Walnier, 2005-2017 Louis Coomans de Brachène. Sinds 2017 is Piet Wauters voorzitter.

Door het decreet van 1977 werden de nationale sportfederaties verplicht tot splitsing om voor financiering in aanmerking te komen. De Belgische schermkringen verdeelden zich dan over een Vlaamse Schermbond en een Ligue Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique (nu: Fédération Francophone). De KBFS bleef enkel formeel bestaan als nationale koepel en aanspreekpunt voor buitenlandse instanties.

Lees de oorspronkelijke statuten van de federatie (in het Frans), goedgekeurd door de oprichtingsvergadering in het stadhuis van Brussel op 25 oktober 1896 (overgenomen uit: Le Cycliste Belge Illustré, 29/10/1896).

Lees de historische statuten en reglementen van diverse gerelateerde verenigingen.