Sportieve informatie - Informations sportives

2017–2018

De selectiekalenders zijn beschikbaar. De data van de (nationale) referentieklassementen gebruikt in het kader van de toelatingen tot deelname worden toegevoegd eens de nationale kalender (Belgische Kampioenschappen/nationale circuits) vastgelegd is.
Les calendriers de sélection sont disponibles. Les dates des classements (nationaux) de référence utilisés dans le cadre des autorisations de participation seront ajoutées dès que le calendrier national (Championnats de Belgique/circuits nationaux) sera précisé.

Internationa(a)l

Nationa(a)l


2016–2017

Selecties / sélections

Internationa(a)l

Belgische Kampioenschappen / Championnats de Belgique

Nationa(a)l


2015–2016

Voor het volledige overzicht van het seizoen 2015–2016 verwijzen we naar het archief.

Pour le résumé complet de la saison 2015–2016 nous renvoyons aux archives.

Nationa(a)l


Nuttige documenten / documents utiles

Opgelet: de VSB en de FFCEB kunnen bijkomende reglementering instellen
Attention: le VSB et la FFCEB peuvent établir des règles supplémentaires