Statutaire informatie - Information statutaire

Statuten KBFS  - Statuts FRBCE (29/11/2018)

Commissies KBFS - Commissions KBFS

Nationale arbitragecommissie - Commission nationale d’Arbitrage
mandaat - mandat (12/03/2019)

Nationale Wedstrijdcommissie - Commission Nationale des Compétitions
mandaat - mandat (12/03/2019)

Nationale Topsportcommissie - Commission nationale du Haut Niveau
mandaat - mandat (12/03/2019)

Wij lanceren dan ook met deze een oproep om jullie kandidaat te stellen voor de twee eerst vernoemde commissies. Uw gemotiveerde kandidatuur dient ten laatste op 31 maart 2019 toe te komen bij de Raad van Bestuur van de K.B.F.S. op volgend adres: info@fencing-belgium.be.

Nous faisons part du présent appel aux candidatures pour être membres des 2 premières commissions.
Les candidatures motivées doivent être adressée au Conseil d’Administration de la F.B.R.C.E., pour le 31 mars 2019 au plus tard, au mail info@fencing-belgium.be.