National

Sportieve documenten - Documents sportifs / 2021-2022

Nationale Reglementen
Règlements Nationaux

Reglement Belgische Kampioenschappen 2021 / 2022

Règlement Championnats de Belgique - 2021 - 2022

Reglement wedstrijden van hat Nationaal Circuit - 2021/2022

Règlement compétitions du Circuit National - 2021/2022

Lastenboek Nationale Wedstrijden (BK/NC) - 2021/2022

Cahier des Charges Compétitions nationales (CB/CN) - 2021/2022

Nationale klassementen
Classements nationaux

Règlement nationaal klassement - 2021/2022

Règlement du classement national - 2021/2022

De nationale klassementen zijn vanaf nu beschikbaar via Ophardt.

Les classements nationaux sont maintenant disponibles sur Ophardt.

Materiaalnormen
Normes pour le matériel

Materiaalnormen K.B.F.S (nationale wedstrijden)

Normes pour le matériel FRBCE (compétitions nationales)

Toepassing van het technisch reglement op officiële wedstrijden

Application du règlement technique sur les compétitions officielles