top of page

Arbitrage

De opdracht van de Nationale Arbitragecommissie is het definiëren en implementeren van alle richtlijnen die nodig zijn opdat de Belgische schermwereld over voldoende scheidsrechters zou beschikken om, in België, alle gewenste activiteiten op een vlotte wijze te kunnen organiseren en om op internationaal niveau de Belgische arbitrageverplichtingen te kunnen naleven. De commissie zal bovendien met betrekking tot de arbitrage het gemeenschappelijk kader definiëren dat moet worden toegepast door de VSB en de F.F.C.E.B

La mission de la Commission nationale d’Arbitrage est de définir et implémenter les dispositions qui s’imposent pour que le monde de l’escrime belge dispose d’arbitres en suffisance, et avec la qualité nécessaire pour organiser toutes les manifestations souhaitées en Belgique de façon fluide, et d’assumer à l’international les responsabilités belges en matière d’arbitrage. Par ailleurs la commission définira le cadre commun pour l’arbitrage à appliquer par le VSB et par la F.F.C.E.B.

Composition

 • Président / Voorzitter : Nancy VAN BERGEN

 • International / Internationale : Florian VANDENBERK

 • Membres / Leden : DE WIT Kevin, DERAMAIX Merlin, OOSTERBOSCH Thibault, VAN LAERE Pieter

 • Staff FFCEB : François MATHIS

 • Staff VSB : Julie GROSLAMBERT

Documents

Contact

Nationale wedstrijden - Compétitions nationales

De opdracht van de Nationale Wedstrijdcommissie is het definiëren van het gemeenschappelijk kader voor de wedstrijden georganiseerd onder toezicht van de nationale federatie, waaronder de wedstijden van het nationale circuit en de Belgische Kampioenschappen. Bovendien zal de commissie een strategie ontwikkelen om de aantrekkelijkheid van deze wedstrijden te verhogen met de bedoeling het aantal deelnemers te maximaliseren en buitenlandse schermers aan te trekken.

La mission de la Commission des Compétitions nationales est de définir le cadre commun pour les compétitions organisées sous l’égide de la fédération nationale, dont les circuits nationaux et les championnats de Belgique, et de développer une stratégie pour augmenter l’attractivité desdites compétitions de façon à maximiser la participation et attirer des participants étrangers.

Composition

 • Président / Voorzitter : Eric HENDRIX

 • Leden - Membres : Tiebe VAN NIEUWENHOVE, Olivier ANTONIS & Xavier BOULET

 • Staff FFCEB : Frédéric FENOUL

 • Staff VSB : Mathias HUYBENS

Documents

Contact

Topsportcommissie - Haut Niveau

De opdracht van de Nationale Topsportcommissie is het coördineren van de topsportactiviteiten op het nationale niveau en tussen de twee regionale bonden, het creëren van synergiën en het organiseren van de deelname van de Belgische schermers aan internationale wedstrijden.

La mission de la Commission nationale du Haut Niveau est de coordonner les activités sportives du haut niveau au niveau national et entre les 2 fédérations communautaires, de développer des synergies, et d’organiser la participation des tireurs belges aux compétitions internationales.

Composition

 • Leden - Membres : Marc PICHON - Frédéric FENOUL - Julie GROSLAMBERT - Tom HARDING

Documents

Contact

Nationale beroepscommissie - Commission nationale de recours

Composition

 • Membre permanent FFCEB : Violette LEBRUN

 • Permanent lid VSB : Eric FEYEN

Contact

bottom of page