top of page
Rechercher

Deelname FIE-wedstrijden maart 2021 / Participation compétitions FIE Mars 2021

De FIE heeft in haar lettre 1-21 de hervatting van enkele wedstrijden van de

seniorencategorie aangekondigd voor de maand maart 2021.


Overwegende dat:

• reizen naar het buitenland verboden is, behalve voor enkele categorieën personen,

en over het algemeen sterk wordt afgeraden;

• de randvoorwaarden vereist om een reis als essentieel te kunnen beschouwen niet

volledig gelijklopen binnen de gemeenschappen van België en de hierdoor ontstane

ongelijkheid tussen de sporters naar gelang van hun aansluiting bij ene of gene

gemeenschapsfederatie maakt dat het geheel van de Belgische schermers niet in de

mogelijkheid zal zijn hun kansen op gelijke voet te verdedigen;

• de initiële selectieperiode voor het TQOE was afgesloten in maart 2020.


Heeft de commissie beslist om, in deze omstandigheden en om een zekere sportieve rechtvaardigheid en de door de Olympische beweging naar voren geschoven waarden te

respecteren, de door de FIE in maart 2021 georganiseerde wedstrijden niet als selectieve

wedstrijden te weerhouden. Deze wedstrijden zullen bijgevolg in geen enkel Belgisch

klassement worden opgenomen.


Niettemin zal de commissie de deelname aan deze FIE-wedstrijden toestaan aan alle schermers die voldoen aan de door de Gemeenschap waartoe zij behoren gestelde

voorwaarden in het kader van de essentiële reizen.


Met sportieve groeten,


De NTSC


CORTEYN Paul, FENOUL Frédéric, HUYBENS Mathias, PICHON Marc


 

Dans sa lettre 1-21 de janvier 2021, la FIE nous annonce la reprise de quelques compétitions

de la catégorie senior dans le courant du mois de mars 2021.


Attendu que :

• les voyages à l'étranger sont interdits, excepté pour quelques catégories de

personnes, et globalement fortement déconseillés;

• la notion de voyage essentiel et les athlètes concernés par cette notion divergent

entre les deux Communautés et qu'en conséquence une inégalité se crée entre les

sportifs en fonction de leur affiliation à une fédération communautaire de telle

manière que l'ensemble des escrimeurs belges ne pourra défendre ses chances à

armes égales.

• la période initiale de sélection pour le TQOE se clôturait en Mars 2020


La commission a, compte tenu de ces conditions et afin de respecter une certaine équité

sportive et les valeurs mises en avant par le mouvement Olympique, décidé de ne pas retenir les épreuves organisées en Mars 2021 par la FIE comme épreuves sélectives. Par conséquent, ces compétitions ne seront donc pas incluses dans un quelconque classement belge.


Néanmoins la commission autorisera la participation aux épreuves organisées par la FIE dans le courant du mois de mars 2021 à l'ensemble des escrimeurs répondant aux conditions fixées par la Communauté à laquelle ils appartiennent dans le cadre des déplacements essentiels.


Sportivement,


La CNHN


CORTEYN Paul, FENOUL Frédéric, HUYBENS Mathias, PICHON Marc


67 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Commenti


bottom of page