top of page
Rechercher

Oprichting van een beroepscommissie / Création commission de recours

Teneinde de beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van de officiële organen van de K.B.F.S. te garanderen, heeft de raad van bestuur beslist een beroepscommissie op te richten die elk beroep moet behandelen waarvoor de raad van bestuur zelf niet bevoegd is.


Deze commissie is als volgt samengesteld :

Vertegenwoordiger VSB

• Eric Feyen

Vertegenwoordiger FFCEB

• Violette Lebrun


Hoogachtend,


Piet Wauters

Voorzitter K.B.F.S


 

Afin de garantir les possibilités de recours contre les décisions des organes officiels de la F.R.B.C.E. le conseil d'administration a décidé d’instaurer une commission de recours qui traitera tout recours pour lequel le conseil d'administration lui-même n'est pas compétent.


Cette commission est composée comme suit:

Représentant du VSB

• Eric Feyen

Représentant de la FFCEB

• Violette Lebrun

68 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page